Η κατηγορία προϊόντων πλύσης ιματισμού της Induquim καλύπτει κάθε επαγγελματική εφαρμογή (OPL, Industrial Laundries) με ολοκληρωμένες λύσεις , παρέχοντας εκπληκτικά αποτελέσματα με παράλληλη μείωση του διαχειριστικού κόστους ( εργατικό, ενεργειακό, κατανάλωση νερού ) και επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ιματισμού και του μηχανολογικού εξοπλισμού, μέσω πρωτοποριακών συστημάτων πλύσης και την πλούσια εμπειρία των ανθρώπων της A₂Z. Η αρχική καταγραφή με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις σας, η δημιουργία tailor-made προγραμμάτων καθώς και οι συνεχείς συμβουλευτικές παρεμβάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, εγγυώνται τη σωστή διαδικασία πλύσης και τη βελτιστοποίηση της σχέσης αποτελέσματος –
κόστους. Παράγοντες όπως η ποιότητα του νερού, τα υλικά κατασκευής των υφασμάτων, οι διάφοροι τύποι των λεκέδων, η δυναμικότητα των πλυντηρίων σε συνδυασμό με τον όγκο του προς πλύση ιματισμού, μελετώνται αναλυτικά προκειμένου να αποδοθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Άλλωστε ο ιματισμός έρχεται σε άμεση καθημερινή επαφή με το δέρμα των πελατών και συνεπώς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του δείκτη ικανοποίησής τους για τις υπηρεσίες σας.