Η κατηγορία προϊόντων καθαρισμού και υγιεινής κουζίνας της Induquim, παρέχει τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού σε όλα τα πεδία εφαρμογής εναρμονισμένο με τα σύγχρονα πρότυπα υγιεινής, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τα λειτουργικά κόστη (εργατικό, φθορές, τεχνικές βλάβες, κλπ) και εγγυάται την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι άνθρωποι της A₂Z με τη γνώση και την εμπειρία τους δημιουργούν για σας ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα καθαρισμού και υγιεινής, εναρμονισμένα με το HACCP και προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Η συστηματική τεχνική εξυπηρέτηση (εγκαταστάσεις δοσομετρικών συσκευών, follow up) και εκπαίδευση του προσωπικού σας εγγυώνται το βέλτιστο αποτέλεσμα. Είναι δεδομένο ότι το υψηλό επίπεδο μιας κουζίνας δεν καθορίζεται μόνο από την ποιότητα των τροφίμων και τις ικανότητες του chef, αλλά και από τη διασφάλιση των υψηλών προτύπων καθαρισμού και υγιεινής, που συμβάλουν καίρια στην ικανοποίηση του πελάτη.